Aktuální termíny

V dubnu 2017 otevíráme program Entry, který obsahuje 8 dní školení. Můžete si vybrat ze dvou termínových variant. Varianta 1 má pouze jeden den školení ve školícím týdnu. Varianta 2 má dva po sobě jdoucí dny školení ve školícím týdnu.

termíny

VARIANTA 1 - uzávěrka 10. 4. 2017

18. a 25. dubna 2017 - Obchodní jednání a efektivní schůzky
11. a 18. května 2017- Prezentace, které prodávají myšlenku
5. června 2017 - Key Account Management
12. června 2017 - Kreativní myšlení
21. a 28. června 2017 -Time management

8 školících dnů
místo konání: Volcano Complex
cena pro členy AKA: 27 500 Kč bez DPH
základní cena: 38 000 Kč bez DPH

termíny

VARIANTA 2 - uzávěrka 20. 4. 2017

4. a 5. května 2017 - Obchodní jednání a efektivní schůzky
30. a 31. května 2017 - Prezentace, které prodávají myšlenku
8. června 2017- Key Account Management
9. června 2017- Kreativní myšlení
17. a 18. července 2017 - Time management

8 školících dnů
místo konání: Volcano Complex
cena pro členy AKA: 27 500 Kč bez DPH
základní cena: 38 000 Kč bez DPH

Popis jednotlivých seminářů - Program Entry

Obchodní jednání a efektivní schůzky
Základní témata semináře:
Metodika EDICT- Entry/ Diagnosis/ Influencing/ Contracting/Transition
Typy osob, se kterými se setkáváme při jednání a „jak na ně“
Správné kladení otázek
Způsoby naslouchání a Empatie
Základy NVC, Non Violent Communication
Rozpoznání a efektivní a nekonfliktní zvládání námitek
Práce se specifickou námitkou - námitkou „CENA“
Hlavní přínos semináře:
Budete mít obchodní schůzky plně pod kontrolou a budete na nich dosahovat svých cílů. Nebude problém vést je v přátelském duchu i v situaci, kdy bude mít druhá strana námitky. Naučíte se „číst mezi řádky“. Začnete slyšet tzv. „PINK“, které jste dříve neslýchali.


Prezentace, které prodávají myšlenku
Základní témata semináře:
Co to vlastně je dobrá prezentace
Jak dobře sestavit atraktivní prezentaci
Dobré zahájení prezentace, které vzbudí zájem a chuť poslouchat
Pravidlo „3 TELL“
Story telling - nácvik, kdy použít a užitek
Správné reakce na publikum a jeho správné zapojování
Otázky přednášejícího - na co se ptát posluchačů
Správné zakončení prezentace
Hlavní přínos semináře:
Budete umět zaujmout publikum po celou dobu vaší prezentace. Vstupy posluchačů pro vás budou příležitostí, nikoliv hrozbou. Budete umět publikum zapojit a zjišťovat průběžně jeho zpětnou vazbu. Prodáte své myšlenky.


Time management
Základní témata semináře:
Zdroje času a energie vs. časožrouti a energožrouti
Flow, co to je a jak jej využít v práci
Biorytmus a využití jeho znalosti v práci
Stanovování priorit
Správné delegování
Work-life balance
Hlavní přínos semináře:
Individuálně poznáte své skryté rezervy času i energie. Budete umět dobře delegovat a určovat priority, jak dlouhodobé tak krátkodobé. Budete snáze dělat správná rozhodnutí.


Key Account management
Základní témata semináře:
Jak pracovat s klientem s maximalizací x-sellu a up-sellu
Profitabilní a zároveň korektní cenotvorba zakázek
KAM (Key Account Management) plán - jak jej používat k dosažení zisku
Kdo je PAP a jak s ním/ s nimi pracovat
Hlavní přínos semináře:
Zisk při spolupráci s klientem budete umět především lépe dosahovat, ale i lépe predikovat.


Kreativní myšlení
Základní témata semináře:
Spouštěče a blokátory kreativity - jak s nimi pracovat
Hry podporující kreativitu - konkrétní příklady
Brainstorming - jak jej plně využít
Disney metoda v marketingové praxi
Hlavní přínos semináře:
Naučíte se plně vytěžit kreativní potenciál svůj i týmu, se kterým pracujete.


Pro absolventy Programu Entry připravujeme dále Program Excelence s následujícími dvoudenními semináři:
Asertivita a dobré vztahy s klientem
Prezentace, které prodávají myšlenku II.
Vedení workshopů a kreativní myšlení II.
Vedení lidí
Základy koučinku

Registrace
Máte-li zájem absolvovat SoftAka akademii, prosíme zaregistrujte se. Na uvedený e-mail vám bude zaslána předvyplněná objednávka.
Firma:
Jméno a příjmení osoby, která vyřizuje rezervaci/objednávku:
e-mail:
telefon:
Varianta termínů (1 nebo 2 dny v týdnu):
Jména účastníků: